โปรเจคตุ๊กตาMC²ไม่ได้มีเพีงแต่ความน่ารักเท่านั้น แต่คุณสามารถทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บ้านได้ด้วย และมีสิ่งช่วยเหลือซึ่งคือเพื่อนตุ๊กตาของคุณอย่างสนุกสนาน Project MC² dolls are not just cute, you can perform scientific experiments at home with the help of your doll friend.

แกลเลอรี่ตุ๊กตาแฟชั่น Gallery of Fashion Doll Design

แกลเลอรี่แสดง แนวคิดการออกแบบแฟชั่นที่น่าทึ่งที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อใช้แนวคิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการออกแบบและสร้างเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณเอง! The gallery shows the amazing fashion design ideas that have been created. Use the ideas as inspiration to design and create your own fashion clothing!

เรียนรู้การออกแบบแฟชั่น | Learn Fashion Design

Fashion Design