ดูฉากการออกแบบแฟชั่นในกรุงเทพ สร้างเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่สำหรับตุ๊กตาของคุณโดยใช้แนวคิดจากนักออกแบบแฟชั่นไทยที่ดีที่สุด

A look at the fashion design scene in Bangkok, Thailand. Create some new fashion clothing for your doll using the ideas from the best Thai fashion designers.

คุณสมบัติพิเศษ | Special Features

Members Club

Members Club

ชมรมสมาชิก

Fashionista

Fashionista

สาวกแฟชั่น

Photoshoot Gallery

Photoshoot Gallery

แกลเลอรี่ถ่ายภาพ

Fashion Dolls

Fashion Dolls

ตุ๊กตาแฟชั่น

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ | Share with friends

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Pinterest

Pinterest

Twitter

Twitter