สอบถาม Enquire

captcha
  1. ไปที่ 'SHOPPING'
  2. เมื่อคุณพบผลิตภัณฑ์ที่คุณชอบให้คลิก 'เพิ่มลงในรถเข็น' สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราขายหรือคลิก 'สอบถาม' สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราตรวจสอบเท่านั้น
  3. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราขายให้ทำตามขั้นตอนและทำการสั่งซื้อออนไลน์หรือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราตรวจทานให้กรอกแบบฟอร์มและเราจะแนะนำให้คุณซื้อได้ที่ไหน
  1. Select 'SHOPPING'
  2. When you have found the doll you like click 'Add to Cart' for products we sell or click 'Enquire' for products we review only.
  3. For products we sell follow the steps and make your purchase on-line or for products we review, fill out the form and we will advise you where you can buy.